Kriterier för att ingå i Smaka på Kristinehamn

Smaka på Kristinehamn är ett samarbete mellan näringsidkare med målsättningen att profilera Kristinehamn som kulinarisk matdestination genom kvalitet, omtanke och upplevelse. Smaka på Kristinehamn har också målsättningen att stärka relationerna mellan lokala producenter och leverantörer och främja deltagarnas ekonomiska intressen. I samarbetet ingår även kommunala enheter med intresse kring lokalproducerad och hantverksmässig matproduktion.

Ett Smaka på Kristinehamn-företag delar den här visionen/drömmen/målsättningen och nischar sig genom att producera, sälja eller servera varor eller produkter som är helt eller delvis hantverksmässigt framställda och/eller närproducerade. Man har även gärna ekologiska, krav- eller rättvisemärkta produkter och är självklart registrerat i Kristinehamn. Man engagerar sig i frågor kring lokalproducerad och hantverksmässig produktion och sätter det goda värdskapet i fokus.